Sumber daya Juara

Unit 1

Selebaran Pelatih 1
Selebaran Pelatih 1

$0.00
Only available as a download.

Berikan ini kepada semua pelatih untuk setiap bulan. Unit 1: Cinta, Sukacita, dan Damai

Pola kerajinan tangan 1
Pola kerajinan tangan 1

$0.00
Only available as a download.

Pola untuk membuat tiga kerajinan tangan.

 

Ekstra

DVD musik

DVD musik

$0.00
Only available as a download.

Video dengan gerakan untuk lagu bagi kurikulum Sekolah Minggu Juara. (Only English / Spanish at this time)

Coming soon!

CD musik

CD musik

$0.00
Only available as a download.

Album musik orisinil yang dibuat khusus untuk kurikulum Sekolah Minggu Juara. (Only English / Spanish at this time)

Coming soon!

Unit 2

Selebaran Pelatih 2
Selebaran Pelatih 2

$0.00
Only available as a download.

This one needs work

Berikan ini kepada semua pelatih untuk setiap bulan. Unit 2: Cinta, Sukacita, dan Damai


Unit 3