Champions mga Pagkukunan

Unit 1

Marami pang mga lenggwahe
Pamahagi ng mga Kots Champions

$0.00
Only available as a download.

Ibigay ito sa mga kots kada buwan. Unit 1: Pag-ibig, Saya at Payapa

Mga patterno ng craft 1
Mga patterno ng craft 1

$0.00
Only available as a download.

Mga patterno ng craft upang makagawa ng tatlo. Ang mga craft ay laging magbibigay saya sa klase. Ang mga ideyang ito ay madaling gawin kahit saan ka pa mang bansa naroon. I-download ang mga libreng paterno at simulan na magcraft!

 

Mga dagdag

Unit 2

Mga patterno ng craft 2
Mga patterno ng craft 2

$0.00
Only available as a download.

Mga patterno ng craft upang makagawa ng tatlo. Ang mga craft ay laging magbibigay saya sa klase. Ang mga ideyang ito ay madaling gawin kahit saan ka pa mang bansa naroon. I-download ang mga libreng paterno at simulan na magcraft!

 

 

Unit 3

Marami pang mga lenggwahe 3
Pamahagi ng mga Kots Champions 3

$0.00
Only available as a download.

Ibigay ito sa mga kots kada buwan. Unit 3

Mga patterno ng craft 3
Mga patterno ng craft 3

$0.00
Only available as a download.

Mga patterno ng craft upang makagawa ng tatlo. Ang mga craft ay laging magbibigay saya sa klase. Ang mga ideyang ito ay madaling gawin kahit saan ka pa mang bansa naroon. I-download ang mga libreng paterno at simulan na magcraft!