Mga programang VBS

Mahal kong mga kapatid, ang mga bata ay mahalaga sa Diyos at sa amin, at ito ay ang aming trabaho upang makatulong sa iyo na maabot ang mga ito para kay Kristo. Ang aming paraan ay ang lumikha ng BAGO Eskuwelahang Sunday at VBS materyales sa bawat taon, sa pagsasalin sa kanila sa iba't ibang wika upang ang mga bata sa paglipas ng lahat ng higit sa Indya ay maaaring marinig ang ebanghelyo.

Ang aming unang programang VBS ay malapit nang dumating!