வளங்கள்

 

இயக்குனரின் கையேடு

இயக்குனரின் கையேடு

இந்த ஒரு புத்தகத்திலுள்ள விபிஎஸ் "எல்லைகள் இல்லாத இலக்கு" அனைத்து தகவல் அறிய உதவும்! - அட்டவணை, தன்னார்வ தொண்டர்கள், பாடங்கள், மற்றும் கூடுதல் கருத்துக்கள்.

 

கையடக்க கையேடு
கையடக்க கையேடு

உங்கள் விபிஎஸ்-சில் அனைத்து தலைவர்கள் மற்றும் உதவியாளர்கள் இந்த கையேட்டை கொடுங்கள். ஒவ்வொரு பாடம் மற்றும் புதிர் பதில்களை பற்றிய அடிப்படை தகவல்களை கொண்டுள்ளது.

எளிய  மாணவர் பக்கங்கள்
எளிய - மாணவர் பக்கங்கள்

உங்கள் விபிஎஸ்-சின் ஒவ்வொரு பாடத்தின் முன்னும் பின்னும் ஒரு முழு பக்க பயிற்சிகள் இருபுறமும் தரப்பட்டுள்ளது. எளிதாக (4-6 ஆண்டுகள்).

நடுத்தர மாணவர் பக்கங்கள்
நடுத்தர - மாணவர் பக்கங்கள்

உங்கள் விபிஎஸ்-சின் ஒவ்வொரு பாடத்தின் முன்னும் பின்னும் ஒரு முழு பக்க பயிற்சிகள் இருபுறமும் தரப்பட்டுள்ளது. நடுத்தர (7-9 ஆண்டுகள்).

கடினமான மாணவர் பக்கங்கள்
கடினமான - மாணவர் பக்கங்கள்

உங்கள் விபிஎஸ்-சின் ஒவ்வொரு பாடத்தின் முன்னும் பின்னும் ஒரு முழு பக்க பயிற்சிகள் இருபுறமும் தரப்பட்டுள்ளது. கடினமான (10-12 ஆண்டுகள்).

வாக்களிப்பு தொகுப்பு
வாக்களிப்பு தொகுப்பு

உங்கள் குழந்தைகள் இந்த சுவரொட்டிகளில் தங்கள் சொந்த கருத்துக்களை வெளிப்படுத்த வேண்டும்.

அழைப்பின் சுவரொட்டி
அழைப்பின் சுவரொட்டி

உங்கள் நிகழ்விற்கு அதிகமான குழந்தைகளை அழைக்க உங்கள் அக்கம் பக்கத்தில் சுற்றியும் சுவரொட்டிகளை தொங்கவிடுங்கள்!

அழைப்பு  துண்டறிக்கை
அழைப்பு துண்டறிக்கை

இந்த துண்டறிக்கைகள் அதிகமான குழந்தைகளை நிகழ்வுக்கு அழைத்து அவர்களிடம் இயேசு பற்றி கூறுங்கள்.

சான்றிதழ்

சான்றிதழ்

இந்த சான்றிதழ்களே உங்கள் நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட குழந்தைகளுக்கு வெகுமதி.

மேடையின் பின்னணி அமைப்பு (பின்னணி)

மேடையின் பின்னணி அமைப்பு (பின்னணி)

உங்கள் மேடையில் இந்த பின்னணியை கொண்டு குழந்தைகளின் கற்பனையை ஊக்குவிக்வும்.
PDF பதிவிறக்கம் மற்றும் அச்சிடப்பட்ட TARP முன்பதிவு செய்.
பரிந்துரைக்கப்படும் அளவுகள்: 4x2மி அல்லது 3x1.5மி

கைவினைகள்
கைவினைகள்

குழந்தைகளின் கைவினை விருப்பம்! வடிவங்கள் பதிவிறக்க, பொருட்கள் சேகரிக்க, மற்றும் உங்கள் விபிஎஸ்-சில் குழந்தைகளுடன் கைவினை தொடங்க!

அலங்காரங்கள்

உங்கள் தேவாலயத்தை குளிர்கால விந்தையுலகமாக மாற்றவும்.

உங்களால் செய்ய முடியும்!

நீங்கள் வெப்பமான காலநிலையில் வாழ்ந்து வந்தாலும் மற்றும் எந்த ஒரு உண்மையான பனியை பார்த்ததில்லை என்றாலும் கூட உங்கள் கற்பனை பயன்படுத்தலாம். வித்தியாசமான ஒரு உலகத்தில் நடப்பதை குழந்தைகள் விரும்புவர்!

வினைல் பனித்துகள்கள்

வினைல் பனித்துகள்கள்

உங்கள் தேவாலய ஜன்னல்களுக்கான உள்ளூரில் தயாரிக்கப்பட்ட பனித்துகளின் ஓட்டுபடம்! கோப்புகளிலிருந்து பதிவிறக்கி வினைல் ஓட்டுபடத்தை முன்பதிவு செய்யவும் அல்லது அவற்றை ஒட்டு காகிதத்தில் அச்சிட்டு வெட்டி பயன்படுத்தலாம்.

தொங்கும் பனித்துகள்கள்

தொங்கும் பனித்துகள்கள்

உங்கள் தேவாலயத்தில் பெரிய தொங்கும் பனித்துகள்கள் செய்ய இந்த வடிவங்களை பயன்படுத்தவும்.

காகித தொங்குபனி

காகித தொங்குபனி

உங்கள் தேவாலய மேடையை அலங்கரிக்க காகித தொங்கு பனி செய்யவும்! மிகப்பெரிய தொங்கு பனி செய்ய தரமான காகிதம் அல்லது வடிவமைப்பு நகலை பயன்படுத்தவும்!