விபிஎஸ் நிகழ்ச்சிகள்

அன்பு சகோதர சகோதரிகளே! நமக்கும் தேவனுக்கும் சிறுவர்கள் அருமையானவர்கள். சிறுவர்கள் உங்கள் மூலம் தேவனைண்டை வருவதற்கு நாங்கள் உதவுகிறோம். இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சார்ந்த சிறுவர்களுக்கு அவர்கள் மொழியிலேயே புதிய ஞாயிறு பள்ளி பாடத் திட்டங்களையும், விபிஎஸ் பாடங்களையும் உருவாக்குகிறோம்.