ஞாயிறு பள்ளி

அன்பு சகோதர சகோதரிகளே! நமக்கும் தேவனுக்கும் சிறுவர்கள் அருமையானவர்கள். சிறுவர்கள் உங்கள் மூலம் தேவனைண்டை வருவதற்கு நாங்கள் உதவுகிறோம். இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சார்ந்த சிறுவர்களுக்கு அவர்கள் மொழியிலேயே புதிய ஞாயிறு பள்ளி பாடத் திட்டங்களையும், விபிஎஸ் பாடங்களையும் உருவாக்குகிறோம்.

Logo Detectives Sunday School Tamil
துப்பறிவாளர்கள் ஞாயிறு பள்ளி
தமிழ் / Tamil

உங்கள் பூதக் கண்ணாடியையும் குறியீடுமாற்றியையும் எடுத்துக்கொள்ளவும். ஏனெனில்... இது தேவனுடைய வார்த்தைக்குள்ளாகக்... கடந்து செல்லும் நேரம்!

Teacher's Book English (1.7 MB) | Maestro Español | Teacher Hindi (5 MB) | Teacher Kannada (5 MB) | Teacher Malayalam (5 MB) | Teacher Marathi (5 MB) | Teacher Nepali (5 MB) | Teacher Tamil (3.8 MB) | Professor Português (5.4 MB)