துப்பறிவாளர்கள் உதவிகள்

ஆசிரியர் கையேடு

ஆசிரியர் கையேடு

$0.00
Only available as a download.

ஆசிரியர் கையேடு- அனைத்து வயதினருக்கும்

Teacher's Book English (1.7 MB) | Maestro Español | Teacher Hindi (5 MB) | Teacher Kannada (5 MB) | Teacher Malayalam (5 MB) | Teacher Marathi (5 MB) | Teacher Nepali (5 MB) | Teacher Tamil (3.8 MB) | Professor Português (5.4 MB)

மிகவும் கடினமானது மாணவர் புத்தகங்கள்

மிகவும் கடினமானது மாணவர் புத்தகங்கள்:

$0.00
Only available as a download.

உங்கள் விபிஎஸ்-ல் பங்கேற்கும் மாணவர்கள் ஒவ்வொரு நாளுக்குரிய பாடத்தை புதிர்கள், கைவேலைகள் மற்றும் விளையாட்டுகள் மூலம் மறு ஆய்வு செய்வதில் மகிழ்ச்சி அடைவர்.

13-15 வயதினருக்கு, புதிர்கள் மற்றும் சிந்தனைத் தூண்டும் கேள்விகள் போஸ்டர்

Advanced student book English (2.0 MB) | Advanced student book Hindi (1.6 MB) | Advanced student book Tamil (2.3 MB) | Advanced student book Kannada | Advanced student book Malayalam (2.3 MB) | Advanced student book Marathi (2.3 MB) | Advanced student book Nepali (2.3 MB) | Livro aluno Adolescentes Português (2.3 MB)

கடினமானது மாணவர் புத்தகங்கள்

கடினமானது மாணவர் புத்தகங்கள்:

$0.00
Only available as a download.

உங்கள் விபிஎஸ்-ல் பங்கேற்கும் மாணவர்கள் ஒவ்வொரு நாளுக்குரிய பாடத்தை புதிர்கள், கைவேலைகள் மற்றும் விளையாட்டுகள் மூலம் மறு ஆய்வு செய்வதில் மகிழ்ச்சி அடைவர்.

10-12 வயதினருக்கு, வாசித்தல் மற்றும் கடினமான புதிர்கள்.

Difficult student book English (2.2 MB) | Difficult student book Hindi (2.2 MB) | Difficult student book Tamil (2.2 MB) | Difficult student book Kannada | Difficult student book Malayalam (2.2 MB) | Difficult student book Marathi (2.2 MB) | Difficult student book Nepali (2.2 MB) | Livro aluno Juniores Português (2.2 MB)

நடுநிலையானது  மாணவர் புத்தகங்கள்:

நடுநிலையானது மாணவர் புத்தகங்கள்:

$0.00
Only available as a download.

உங்கள் விபிஎஸ்-ல் பங்கேற்கும் மாணவர்கள் ஒவ்வொரு நாளுக்குரிய பாடத்தை புதிர்கள், கைவேலைகள் மற்றும் விளையாட்டுகள் மூலம் மறு ஆய்வு செய்வதில் மகிழ்ச்சி அடைவர்.

7-9 வயதினருக்கு, சிலவற்றை வாசிக்க வேண்டும்.

Medium student book English (2.1 MB) | Medium student book Hindi (2.3 MB) | Medium student book Tamil (2.3 MB) | Medium student book Kannada | Medium student book Malayalam (2.3 MB) | Medium student book Marathi (2.3 MB) | Medium student book Nepali (2.3 MB) | Livro aluno Primário Português (2.3 MB)

எளிதானது  மாணவர் புத்தகங்கள்:

எளிதானது மாணவர் புத்தகங்கள்:

$0.00
Only available as a download.

உங்கள் விபிஎஸ்-ல் பங்கேற்கும் மாணவர்கள் ஒவ்வொரு நாளுக்குரிய பாடத்தை புதிர்கள், கைவேலைகள் மற்றும் விளையாட்டுகள் மூலம் மறு ஆய்வு செய்வதில் மகிழ்ச்சி அடைவர்.

4-6 வயதினருக்கு, வாசிக்க வேண்டாம்.

Easy student book English (1.7 MB) | Easy student book Hindi (2.1 MB) | Easy student book Tamil (1.9 MB) | Easy student book Kannada | Easy student book Malayalam (1.9 MB) | Easy student book Marathi (1.9 MB) | Easy student book Nepali (1.9 MB) | Livro aluno Pequeninos Português (2.0 MB)

கடினம் மற்றும மிகவும் கடினமான புத்தகங்களுக்கான குறிவிலக்கி

கடினம் மற்றும மிகவும் கடினமான புத்தகங்களுக்கான குறிவிலக்கி

$0.00
Only available as a download.

கடினம் மற்றும் மிகவும் கடினமான புத்தகங்களுக்கு தேவையான குறிவிலக்கியை மாணவர்களுக்கு கொடுக்கவும். “மாணவர் புத்தகத்தின் பின் அட்டையே குறிவிலக்கி.”

Page with 8 decoders English (500 KB) | Page with 8 decoders Hindi (300 KB) | Page with 8 decoders Kannada | Page with 8 decoders Malayalam | Page with 8 decoders Marathi (300 KB) | Page with 8 decoders Tamil (1.1 MB) | Page with 8 decoders Portuguese (300 KB)

ஸ்டிக்கர்ஸ்

எளிதான மற்றும் நடுநிலையான புத்தகங்களுக்காக ஸ்டிக்கர்ஸ்

$0.00
Only available as a download.

ஸ்டிக்கர் பக்கத்தை பதிவிறக்கம் செய்து ஸ்டிக்கர் தாளில் அச்சடிக்கலாம் அல்லது வெட்டி ஒட்டலாம். ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் ஒரு ஸ்டிக்கர் கொடுத்து, அவர்கள் பாடத்திற்கு பின், புத்தகத்தில் ஒட்டலாம்.

Sticker page English | Sticker page Hindi (1.7 MB) | Sticker page Kannada | Sticker page Malayalam | Sticker page Marathi (1.7 MB) | Sticker page Tamil (2 MB) | Sticker page Portuguese (1.9 MB)

கைவேலை
கைவேலை

$0.00
Only available as a download.

மாதிரியைப் பயன்படுத்தி மூன்று கைவேலைகள் செய்யலாம்!

Download:

Instructions English | Instructions Hindi | Instructions Kannada | Instructions Malayalam | Instructions Marathi | Instructions Tamil | Instructions Portuguese

அழைப்பிதழ்

அழைப்பிதழ்

$0.00
Only available as a download.

இந்த அழைப்பிதழ்மூலம் அநேக சிறுவர்களை விபிஎஸ் க்கு அழைத்து இயேசுவைப்பற்றிக் கூறுங்கள்.

Flyer English (PDF, 150 KB) | Flyer Hindi (PDF, 150 KB) | Flyer Kannada (PDF, 150 KB) | Flyer Malayalam | Flyer Marathi (PDF, 150 KB) | Flyer Tamil (PDF, 196 KB) | Flyer Portuguese (PDF, 143 KB)

அழைப்பிற்கு

அழைப்பிற்கு

$0.00
Only available as a download.

இந்த விபிஎஸ் சிறப்பாக நடைபெற போஸ்டரை உங்கள் சுற்றுப்புறத்தில் தொங்கவிடுங்கள்!

Color Poster English (JPG, 2.6 MB) | Color Poster Hindi (JPG, 1.4 MB) | Color Poster Kannada (PDF, 1.4 MB) | Color Poster Malayalam | Color Poster Marathi (JPG, 1.4 MB) | Color Poster Tamil (JPG, 1.8 MB) | Color Poster Portuguese (JPG, 2 MB)

சான்றிதழ்

சான்றிதழ்

$0.00
Only available as a download.

விபிஎஸ் ல் பங்கெடுத்தற்காக சிறுவர்களுக்கு இந்த சான்றிதழ் கொடுத்து உற்சாகப்படுத்துங்கள்.

Certificate English (JPG 500 KB) | Certificate Hindi (PDF 130 KB) | Certificate Kannada | Certificate Malayalam | Certificate Marathi (PDF 130 KB) | Certificate Nepali | Certificate Tamil (PDF 130 KB) | Certificate Portuguese (PDF 130 KB)