संसाधनहरू

Student Advanced Detectives

उन्नत छात्र पुस्तक

$0.00
केवल डाउनलोड गर्न उपलब्ध छ ।

उमेर 13-15, पहेलीहरु अनि विचारणीय प्रश्नहरू

भी बी एस का छात्रहरूले दिनभरिको पाठको समिक्षा गर्दै पहेली औ क्रियालाप गर्नमा आनन्द लिनेछन्।

Advanced student book English (2.0 MB) | Advanced student book Hindi (1.6 MB) | Advanced student book Tamil (2.3 MB) | Advanced student book Kannada | Advanced student book Malayalam (2.3 MB) | Advanced student book Marathi (2.3 MB) | Advanced student book Nepali (2.3 MB) | Livro aluno Adolescentes Português (2.3 MB)

Student Difficult Detectives

कठिन छात्र पुस्तक

$0.00
केवल डाउनलोड गर्न उपलब्ध छ ।

उमेर 10-12, पढ़ाई अनि कठिन पहेलीहरु

भी बी एस का छात्रहरूले दिनभरिको पाठको समिक्षा गर्दै पहेली औ क्रियालाप गर्नमा आनन्द लिनेछन्।

Difficult student book English (2.2 MB) | Difficult student book Hindi (2.2 MB) | Difficult student book Tamil (2.2 MB) | Difficult student book Kannada | Difficult student book Malayalam (2.2 MB) | Difficult student book Marathi (2.2 MB) | Difficult student book Nepali (2.2 MB) | Livro aluno Juniores Português (2.2 MB)

Student Medium Detectives

मध्यम छात्र पुस्तक

$0.00
केवल डाउनलोड गर्न उपलब्ध छ ।

उमेर 7-9, केही पढ़ाई

भी बी एस का छात्रहरूले दिनभरिको पाठको समिक्षा गर्दै पहेली औ क्रियालाप गर्नमा आनन्द लिनेछन्।

Medium student book English (2.1 MB) | Medium student book Hindi (2.3 MB) | Medium student book Tamil (2.3 MB) | Medium student book Kannada | Medium student book Malayalam (2.3 MB) | Medium student book Marathi (2.3 MB) | Medium student book Nepali (2.3 MB) | Livro aluno Primário Português (2.3 MB)

Student Easy Detectives

सहज छात्र पुस्तक

$0.00
केवल डाउनलोड गर्न उपलब्ध छ ।

उमेर 4-6, पढ़न आवश्यक छैन

भी बी एस का छात्रहरूले दिनभरिको पाठको समिक्षा गर्दै पहेली औ क्रियालाप गर्नमा आनन्द लिनेछन्।

Easy student book English (1.7 MB) | Easy student book Hindi (2.1 MB) | Easy student book Tamil (1.9 MB) | Easy student book Kannada | Easy student book Malayalam (1.9 MB) | Easy student book Marathi (1.9 MB) | Easy student book Nepali (1.9 MB) | Livro aluno Pequeninos Português (2.0 MB)

कठीन औ उच्‍च पुस्‍तकहरूको निम्‍ति डिकोडर

कठीन औ उन्नत पुस्तकहरुको निम्ति डिकोडर

$0.00
केवल डाउनलोड गर्न उपलब्ध छ ।

प्रत्येक पाठमा गुप्त सन्देश खोज्‍नलाई कठीन औ उन्नत पुस्तकहरु प्रयोग गर्ने छात्रहरूलाइ डिकोडर दिनुहोस्‌। डिकोडर छात्र पुस्तकको पछाड़ी पनि पाइन्‍छ।

Page with 8 decoders English (500 KB) | Page with 8 decoders Hindi (300 KB) | Page with 8 decoders Kannada | Page with 8 decoders Malayalam | Page with 8 decoders Marathi (300 KB) | Page with 8 decoders Tamil (1.1 MB) | Page with 8 decoders Portuguese (300 KB)

स्‍टिकरहरू

सहज अनि मध्‍यम पुस्तकहरुको निम्ति स्टिकरहरु

$0.00
केवल डाउनलोड गर्न उपलब्ध छ ।

स्टिकरको पृष्‍ठ छाप्‍नुहोस औ ती काटेर टाल्‍नुहोस्‌। प्रत्येक नानीलाई एउटा स्टिकर दिनुहोस ताकि उनीहरूले ती आफ्नो पुस्तकमा टाल्‍न सकुन।

Sticker page English | Sticker page Hindi (1.7 MB) | Sticker page Kannada | Sticker page Malayalam | Sticker page Marathi (1.7 MB) | Sticker page Tamil (2 MB) | Sticker page Portuguese (1.9 MB)

Craft patterns
शिल्प

$0.00
केवल डाउनलोड गर्न उपलब्ध छ ।

नानीहरूले शिल्प गर्न मन पराउँछन्। जासुस सण्डे स्कूल कार्यक्रम - 5 वटा शिल्प संग आउँदछ। हरेक दिनको निम्ति एक। स्थानिय पसलमा सजिलैसंग पाईने सामाग्री प्रयोग गर्नुहोस्। प्रत्येक शिल्प 1 जना छात्र को लागी एउटा पन्ना केही ग्लू औ केही रंग प्रयोग गर्नलाई डिजाइन गरिएको छ।

तपाँईको कक्षा अझ मजेदार बनाउनलाई यी 3 शिल्प विचारहरू जाँच गर्नुहोस्।

Download:

Instructions English | Instructions Hindi | Instructions Kannada | Instructions Malayalam | Instructions Marathi | Instructions Tamil | Instructions Portuguese

Flyer Detectives

निमंत्रणा पर्चा

$0.00
केवल डाउनलोड गर्न उपलब्ध छ ।

यी पर्चा द्वारा अझ धेरै नानीहरूलाई निमंत्रणा दिनुहोस ताकि उनीहरूले येशुको बारेमा सुन्न सकून्।

Flyer English (PDF, 150 KB) | Flyer Hindi (PDF, 150 KB) | Flyer Kannada (PDF, 150 KB) | Flyer Malayalam | Flyer Marathi (PDF, 150 KB) | Flyer Tamil (PDF, 196 KB) | Flyer Portuguese (PDF, 143 KB)

Poster Detectives

निमंत्रणा पोस्टर

$0.00
केवल डाउनलोड गर्न उपलब्ध छ ।

भी बी एस मा अझ धेरै नानीहरूलाई आमंत्रित गर्नुहोस। यस पोस्टर आफ्नो छरछिमेकमा लगाउनुहोस।

Color Poster English (JPG, 2.6 MB) | Color Poster Hindi (JPG, 1.4 MB) | Color Poster Kannada (PDF, 1.4 MB) | Color Poster Malayalam | Color Poster Marathi (JPG, 1.4 MB) | Color Poster Tamil (JPG, 1.8 MB) | Color Poster Portuguese (JPG, 2 MB)

Certificate Detectives

प्रमाणपत्र

$0.00
केवल डाउनलोड गर्न उपलब्ध छ ।

नानीहरूलाई यस प्रमाणपत्र द्वारा भी बी एस मा भाग लिएकोमा पुरस्कृत गर्नुहोस।

Certificate English (JPG 500 KB) | Certificate Hindi (PDF 130 KB) | Certificate Kannada | Certificate Malayalam | Certificate Marathi (PDF 130 KB) | Certificate Nepali | Certificate Tamil (PDF 130 KB) | Certificate Portuguese (PDF 130 KB)