सण्डे स्कूल

मुफ्त, अनलाइन सण्डे स्कूल पाठ्यक्रम डाउनलोड

प्रिय मित्रहरू, नानीहरू परमेश्वरको निम्ति महत्वपूर्ण छन् औ हाम्रो निम्ति पनि। परमेश्वरको लागि उनीहरू सम्म पुग्नलाई तपाँईलाई सहयोग गर्ने हाम्रो काम हो। हामी प्रत्येक साल नयाँ सण्डे स्कूल अनि भी बी एस पाठ्यक्रम तयार गर्छौ अनि ती पाठ्यक्रमहरू विभिन्न भाषाहरूमा अनुवाद गर्छौ, ताकि पूरा भारतका नानीहरूले सुसमाचार सुन्न पाउनेछन्।

Logo Champions Sunday School Nepali
"आत्मा को फल द्वारा विजेताहरु" नेपाली / Nepali

हामी आत्माको फलको बारेमा पढ्नेछौ । फललाई मात्र हेरेर होइन तर हाम्रा शरीरको कयौ पापहरुलाई हेर्दै जुन यी आत्माको फलहरु विरुध लड्दछन । तपाईको उदेश्य चाहि तपाईको विद्यार्थीहरूलाई कसरी विजेता बन्ने भनी सहायता गर्नु हो । यसो गर्नको लागि उनीहरुले बाइबलका कथा र पध याद गर्ने मात्र होइन तर उनीहरुले आत्माको फलको कार्य आफ्नो दैनिक जीवनमा लगाउनु पर्ने छ ।

Logo Detectives Sunday School Nepali
"जासुस" नेपाली / Nepali

आफ्‍नो म्‍याग्‍निफाइंग ग्लास औ डिकोडर लेउ कारण . . . परमेश्वरको वचनको . . छानबीन गर्ने समय आएको छ!

१३ पदचिन्‍ह

Teacher's Book English (1.7 MB) | Maestro Español | Teacher Hindi (5 MB) | Teacher Kannada (5 MB) | Teacher Malayalam (5 MB) | Teacher Marathi (5 MB) | Teacher Nepali (5 MB) | Teacher Tamil (3.8 MB) | Professor Português (5.4 MB)

 

सबै भाषा

Logo Champions Sunday School Kannada
"ಆತ್ಮ ಫಲದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್‌" ಕನ್ನಡ / Kannada

 ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯೇನೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳಾಗುವಂಥೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವದಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೇವಲ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಂಠಾ ಪಾಠ ಮಾಡಿ, ಬೈಬಲ್ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡರೇ ಸಾಕಾಗದು. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ಫಲವನ್ನಿಟ್ಟು ಜೀವಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಯುಂಟು.

Logo Champions Sunday School Malayalam
"ആത്മാവിന്‍റെ ഫലത്താല്‍ ചാംപ്യന്മാരായിട്ടുള്ളവര്‍" മലയാളം / Malayalam

നിങ്ങളുടെ വിദ്യാര്‍ഥികളെ ജേതാക്കളാകാന്‍ സഹായിക്കലാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം, അതിനു വേണ്ടി അവര്‍ വചനങ്ങള്‍ ഓര്‍ത്തുവയ്ക്കുകയും ബൈബിള്‍ കഥകള്‍ പഠിക്കുകയും മാത്രം പോര. ആത്മാവിന്‍റെ ഫലങ്ങള്‍ അവരുടെ നിത്യജീവിതത്തില്‍ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കണം.

Logo Champions Sunday School Marathi
"पवित्र आत्‍म्‍याच्‍या फळा द्वारे विजेते" मराठी / Marathi

आपले ध्येय आपल्या विद्यार्थ्यांना चॅम्पियन्स होण्यास मदत करणे आहे. हे करण्यासाठी, त्यांनी फक्त स्मृती अध्याय लक्षात ठेवणे आणि बायबल कथा पाठ करणे आवश्यक नाही तर, त्यांच्या दैनंदिन जीवनातील कृती मध्ये देखील फ्रूट ऑफ़ द स्पिरिट लागू करणे आवश्यक आहे.

9 महिने

Logo Champions Sunday School Nepali
"आत्मा को फल द्वारा विजेताहरु" नेपाली / Nepali

हामी आत्माको फलको बारेमा पढ्नेछौ । फललाई मात्र हेरेर होइन तर हाम्रा शरीरको कयौ पापहरुलाई हेर्दै जुन यी आत्माको फलहरु विरुध लड्दछन । तपाईको उदेश्य चाहि तपाईको विद्यार्थीहरूलाई कसरी विजेता बन्ने भनी सहायता गर्नु हो । यसो गर्नको लागि उनीहरुले बाइबलका कथा र पध याद गर्ने मात्र होइन तर उनीहरुले आत्माको फलको कार्य आफ्नो दैनिक जीवनमा लगाउनु पर्ने छ ।

Logo Detectives Sunday School Hindi
संडे स्कूल जासूस हिंदी / Hindi

अपने मैग्निफाईंग ग्लास (अति सुक्ष्म दर्शी) और गुप्त डिकोडर को ले लें क्योंकि ....यह समय परमेश्वर के वचन में उतरने का है।

Teacher's Book English (1.7 MB) | Maestro Español | Teacher Hindi (5 MB) | Teacher Kannada (5 MB) | Teacher Malayalam (5 MB) | Teacher Marathi (5 MB) | Teacher Nepali (5 MB) | Teacher Tamil (3.8 MB) | Professor Português (5.4 MB)

Logo Detectives Sunday School Kannada
"ಪರಿಶೋಧಕರು" ಕನ್ನಡ / Kannada

ಪರಿಶೋಧಕರ ಪಾಠ್ಯ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ : ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸುವದು.

3 ತಿಂಗಳುಗಳು

Teacher's Book English (1.7 MB) | Maestro Español | Teacher Hindi (5 MB) | Teacher Kannada (5 MB) | Teacher Malayalam (5 MB) | Teacher Marathi (5 MB) | Teacher Nepali (5 MB) | Teacher Tamil (3.8 MB) | Professor Português (5.4 MB)

Logo Detectives Sunday School Marathi
"गुप्त हेर सण्डेस्कूल" मराठी / Marathi

तुमची दुर्बिन व इतर साहित्य हाती घ्या कारण...... देवाच्या वचनात ! जाण्याची वेळ आली आहे!

3 महिने

Teacher's Book English (1.7 MB) | Maestro Español | Teacher Hindi (5 MB) | Teacher Kannada (5 MB) | Teacher Malayalam (5 MB) | Teacher Marathi (5 MB) | Teacher Nepali (5 MB) | Teacher Tamil (3.8 MB) | Professor Português (5.4 MB)

Logo Detectives Sunday School Nepali
"जासुस" नेपाली / Nepali

आफ्‍नो म्‍याग्‍निफाइंग ग्लास औ डिकोडर लेउ कारण . . . परमेश्वरको वचनको . . छानबीन गर्ने समय आएको छ!

१३ पदचिन्‍ह

Teacher's Book English (1.7 MB) | Maestro Español | Teacher Hindi (5 MB) | Teacher Kannada (5 MB) | Teacher Malayalam (5 MB) | Teacher Marathi (5 MB) | Teacher Nepali (5 MB) | Teacher Tamil (3.8 MB) | Professor Português (5.4 MB)

Logo Detectives Sunday School Tamil
துப்பறிவாளர்கள் ஞாயிறு பள்ளி
தமிழ் / Tamil

உங்கள் பூதக் கண்ணாடியையும் குறியீடுமாற்றியையும் எடுத்துக்கொள்ளவும். ஏனெனில்... இது தேவனுடைய வார்த்தைக்குள்ளாகக்... கடந்து செல்லும் நேரம்!

Teacher's Book English (1.7 MB) | Maestro Español | Teacher Hindi (5 MB) | Teacher Kannada (5 MB) | Teacher Malayalam (5 MB) | Teacher Marathi (5 MB) | Teacher Nepali (5 MB) | Teacher Tamil (3.8 MB) | Professor Português (5.4 MB)

Logo Submerge in the Word English
"Submerge in the Word" English

Dive underwater and learn to ask, "What would Jesus do?" for each situation. Learn to be an example against bullying.

2 Units for 6 months

Teacher book Submerge English | Libro del Maestro Sumérgete Español | Livro do Professor Submerso Português

Logo Sumérgete a la Biblia Español
"Sumérgete en la Biblia" Español / Spanish

A tus alumnos les encantará este tema bajo el agua, con muchos animales de mar, mientras hacen dramas de historias bíblicas, comen meriendas marinas, actúan los peces semanales, y hacen un clavado a la Palabra de Dios.

2 Unidades por 6 meses

Teacher book Submerge English | Libro del Maestro Sumérgete Español | Livro do Professor Submerso Português

Logo Submerso na Bíblia Português
"Submerso na Bíblia" Português / Portuguese

Seus alunos vão AMAR este tema submarino carregado de todos os tipos de animais do oceano enquanto eles participam de teatros Bíblicos, comem lanches em forma de peixinhos, imitam diversos peixes estranhos e mergulham na Palavra de Deus.

2 Unidades por 6 meses

Teacher book Submerge English | Libro del Maestro Sumérgete Español | Livro do Professor Submerso Português