ചാമ്പ്യന്‍സ് റിസോര്‍സസ്

യൂണിറ്റ് 1

കോച്ച് ഹാന്‍ഡ്‌ഔട്ട്‌സ് ചാമ്പ്യന്‍സ്
കോച്ച് ഹാന്‍ഡ്‌ഔട്ട്‌സ് 1

$0.00
Only available as a download.

ഓരോ മാസവും ഇത് എല്ലാ പരിശീലകര്‍ക്കും നല്‍കുക. യൂണിറ്റ് 1: സ്നേഹം, സന്തോഷം, സമാധാനം

ക്രാഫ്റ്റ് പാറ്റേണ്‍സ്
ക്രാഫ്റ്റ് പാറ്റേണ്‍സ് 1

$0.00
Only available as a download.

മൂന്നു കരകൗശല വസ്തുക്കളുണ്ടാക്കാനുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് പാറ്റേണുകള്‍.

എക്സ്ട്രാസ്

പോസ്റ്റര്‍ ചാമ്പ്യന്‍സ്

സംഗീത DVD

$0.00
Only available as a download.

ചാമ്പ്യന്‍സ് സണ്‍‌ഡേ സ്കൂളിന്‍റെ പാഠക്രമത്തിലെ പാട്ടുകളുടെ ചലനങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ വീഡിയോകള്‍.

Coming soon!

പോസ്റ്റര്‍ ചാമ്പ്യന്‍സ്

സംഗീത CD

$0.00
Only available as a download.

ചാമ്പ്യന്‍സ് സണ്‍‌ഡേ സ്കൂളിന്‍റെ പാഠക്രമത്തിന് വേണ്ടി നിര്‍മിച്ച സംഗീത ആല്‍ബം.

Coming soon!

പോസ്റ്റര്‍ ചാമ്പ്യന്‍സ്

പ്രചോദനദായകമായ പോസ്റ്ററുകള്‍

$0.00
Only available as a download.

നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് മുറി ഒരു പരിശീലന ജിം പോലെ അലങ്കരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ "കഴിവിന്‍റെ പരമാവധി തള്ളിക്കളഞ്ഞു" തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പാപങ്ങള്‍ക്ക്‌ എതിരെ പോരാടാന്‍ പ്രചോദിപ്പിക്കുക

യൂണിറ്റ് 2

കോച്ച് ഹാന്‍ഡ്‌ഔട്ട്‌സ് ചാമ്പ്യന്‍സ് 2
കോച്ച് ഹാന്‍ഡ്‌ഔട്ട്‌സ് 2

$0.00
Only available as a download.

ഓരോ മാസവും ഇത് എല്ലാ പരിശീലകര്‍ക്കും നല്‍കുക. യൂണിറ്റ് 2: ക്ഷമ, ദയ, നന്മ.

ക്രാഫ്റ്റ് പാറ്റേണ്‍സ് 2
ക്രാഫ്റ്റ് പാറ്റേണ്‍സ് 2

$0.00
Only available as a download.

മൂന്നു കരകൗശല വസ്തുക്കളുണ്ടാക്കാനുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് പാറ്റേണുകള്‍.

 

യൂണിറ്റ് 3

മാച്ച് കാര്‍ഡ്സ് ചാമ്പ്യന്‍സ് 3
മത്സര കാര്‍ഡുകള്‍ 3

$0.00
Only available as a download.

ഓരോ ആഴ്ചയും ഈ മത്സര കാര്‍ഡുകള്‍ ശേഖരിക്കാന്‍ കുട്ടികള്‍ ഇഷ്ടപ്പെടും! ഓരോ കാര്‍ഡിന്‍റെയും പിറകു വശത്ത് ഗൃഹപാഠ കര്‍ത്തവ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

കോച്ച് ഹാന്‍ഡ്‌ഔട്ട്‌സ് ചാമ്പ്യന്‍സ് 3
കോച്ച് ഹാന്‍ഡ്‌ഔട്ട്‌സ് 3

$0.00
Only available as a download.

ഓരോ മാസവും ഇത് എല്ലാ പരിശീലകര്‍ക്കും നല്‍കുക. യൂണിറ്റ് 3: വിശ്വസ്തത, സൌമ്യത, ഇന്ദ്രിയജയം.

ക്രാഫ്റ്റ് പാറ്റേണ്‍സ് 3
ക്രാഫ്റ്റ് പാറ്റേണ്‍സ് 3

$0.00
Only available as a download.

മൂന്നു കരകൗശല വസ്തുക്കളുണ്ടാക്കാനുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് പാറ്റേണുകള്‍.