Raslimali ya Mabingwa

Kitengo cha 1

Kijitabu 1 ya Kocha
Kijitabu 1 cha Kocha

$0.00
Inapatikana tu ukitoa kwenye mtandao (download)

Peana hizi kwa makocha wote kila mwezi. kitengo cha 1: Upendo, Furaha, na Amani

Ufundi
Ufundi 1

$0.00
Inapatikana tu ukitoa kwenye mtandao (download)

Angalia mawazo haya 3 kufanya darasa likue na raha

Zaidi

Nyuma ya jukwaa la Mabingwa

Bango la nyuma ya jukwaa

$0.00
Inapatikana tu ukitoa kwenye mtandao (download)

Hamasisha fikra za watoto kwa kuandaa nyuma ya jukwaa kwa ajili ya jukwaa lako.toa kwenye mtandao PDF na agizo la chandarua kilicho pigwa chapa. kipimo kilicho pendekezwa: 4x2m or 3x1.5m

Kitengo cha 2

Kijitabu 2 ya Kocha
Kijitabu 2 cha Kocha

$0.00
Inapatikana tu ukitoa kwenye mtandao (download)

Peana hizi kwa makocha wote kila mwezi. kitengo cha 2: Uvumilivu, Ukarimu na Wema

Kitengo cha 3