Kustahimili Msituni VBS

Chukua darubini na mfuko wako wa safari na kuabiri gari aina ya jeep, kwa sababu ni wakati wa VBS ya msituni! Dunia inayotuzunguka ni kama msitu, ambapo tunajifunza namna ya kustahimili ingawa wengine wanajaribu kututumia ili kujinufaisha, kutuibia, au kutupumbaza. Hata hivyo, tunaweza kuwa wajasiri wakati tunapogundua sini ni nani katika Yesu Kristo. "Basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito, na dhambi ile ituzingayo kwa upesi; Na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. "Waebrania 12: 1 Kama msitari wa mada yetu unavyosema, tunahamasishwa na wale waliotutangulia ili nasi tuwe na ujasiriwa kushinda hofu, dhambi, na mashambulizi ya aina yoyote. Katika VBS hii tutakwenda katika safari ya ndani msituni, na kutokea upande wa pili tukitambua kuwa sisi ni sehemu ya familia ya Mungu, tukiwa na ujasiri, wema, ridhia na nguvu!

 

Logo "Surviving the Jungle"
Alama "Kustahimili Msituni":
• JPG
• PNG, kwa uwazi
• Vector, WMF
Title "Surviving the Jungle"
Title "Kustahimili Msituni":
• JPG
• PNG, kwa uwazi
• Vector, WMF
Logo "Navigating the Bible"
Alama "Safari Katika Biblia":
• JPG
• PNG, kwa uwazi
• Vector, WMF
Logo "Cave Class"
Alama "Darasa la Pango":
• JPG
• PNG, kwa uwazi
• Vector, WMF
Logo "Waterfall Crafts"
Alama "Ufundi wa Maporomoko ya Maji":
• JPG
• PNG, kwa uwazi
• Vector, WMF
Logo "Marsh Games"
Alama "Michezo ya Kinamasi":
• JPG
• PNG, kwa uwazi
• Vector, WMF
Logo "Tropical Restaurant"
Alama "Mkahawa wa Tropiki":
• JPG
• PNG, kwa uwazi
• Vector, WMF
Bible River
Mto wa Biblia:
• JPG
• PNG, kwa uwazi
• Vector, WMF
Cave
Pango:
• JPG
• PNG, kwa uwazi
• Vector, WMF
Waterfall
Maporomoko ya maji:
• JPG
• PNG, kwa uwazi
• Vector, WMF
Marsh
Kinamasi:
• JPG
• PNG, kwa uwazi
• Vector, WMF
Restaurant
Mkahawa:
• JPG
• PNG, kwa uwazi
• Vector, WMF