துணைவளம் வெற்றி வீரர்

பகுதி 1

Coach Handouts Champions
பயிற்சியாளர் நோட்டீசுகள் 1

$0.00
Only available as a download.

ஒவ்வொரு மாதமும் பயிற்சியாளருக்கு கொடுக்கவும். பகுதி 1 : அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம்

Craft patterns
கைவேலை 1

$0.00
Only available as a download.

கைவேலை மாதிரிகள் மூன்று

 

Extras

Poster Champions

பாடல் டி.வி.டி.

$0.00
Only available as a download.

வெற்றி வீரர் ஞாயிறு பள்ளி திட்டத்திற்கான பாடல்கள் மற்றும் ஆக்ஷன்ஸ் வீடியோக்களாகப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. (தற்போது ஆங்கிலத்திலும் ஸ்பானிய மொழியில் மட்டுமே உள்ளது. பாடல்களின் சுவடுகளைப் பயன்படுத்தி தங்கள் மொழியில் பாடல்களை மொழி பெயர்க்க தயங்க வேண்டாம்.)

Coming soon!

Poster Champions

பாடல் சி.டி.

$0.00
Only available as a download.

வெற்றி வீரர் ஞாயிறு பள்ளி திட்டத்திற்கான பாடல்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. (தற்போது ஆங்கிலத்திலும் ஸ்பானிய மொழியில் மட்டுமே உள்ளது. பாடல்களின் சுவடுகளைப் பயன்படுத்தி தங்கள் மொழியில் பாடல்களை மொழி பெயர்க்க தயங்க வேண்டாம்.)

Coming soon!

Certificate Champions

மேடை அலங்காரம் (பின்னணி)

$0.00
Only available as a download.

இணையதளத்திலிருந்து யீனகயை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அல்லது 4 x 2 மீட்டர் அல்லது 3 x 1.5 மீட்டர் அளவு போஸ்டரை அச்சடியுங்கள்.

பகுதி 2, 3 விரைவில் வெளிவரும்.