स्वागतम् !

प्रिय मित्रहरू, नानीहरू परमेश्वरको निम्ति महत्वपूर्ण छन् औ हाम्रो निम्ति पनि। परमेश्वरको लागि उनीहरू सम्म पुग्नलाई तपाँईलाई सहयोग गर्ने हाम्रो काम हो। हामी प्रत्येक साल नयाँ सण्डे स्कूल अनि भी बी एस पाठ्यक्रम तयार गर्छौ अनि ती पाठ्यक्रमहरू विभिन्न भाषाहरूमा अनुवाद गर्छौ, ताकि पूरा भारतका नानीहरूले सुसमाचार सुन्न पाउनेछन्।

नानीहरू माझको सेवकाईलाई अक्सर बेवास्ता गरीन्ने, थोरै खर्च भएको र मसीही सेवाकाइमा सबै भन्दा बडी टर्नअॉवर दिने सेवाकाइ हुन। तर हजारौं नानीहरू छन् जसले येशुको बारेमा सुन्न जरूरी छ।

यसैकारण हामी समय लगाएर,मौलिक, पूर्ण अनि सान्धर्भिक  सण्डे स्क्‍ूल अनि भी बी एस पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण सामग्री , अनि अन्य संसाधन बनाउने गर्छौ।

 

लोगोहामी यो सब गर्छौ कारण हामी विश्वास गर्छौ कि :

नानीहरू महत्वपूर्ण छन्

 

हाम्रो सबै पाठ्यक्रमहरू निःशुल्क अनलाईन डाउनलोडको रूपमा उप्लब्ध छ औ वितरण र फोटोकपी गर्न तपाँई स्वतंत्र हुनुहुन्छ।

ओटुम्बा, मेक्सिको
01-592-924-9041
info@childrenareimportant.com