गुप्त हेर साधनं

प्रगत विद्यार्थी पुस्तिका

प्रगत विद्यार्थी पुस्तिका

$0.00
Only available as a download.

तुमच्या मधील मुलांना दररोज पाठांची उजळणी करतांना कोडे सोडविणे आणि इतर कार्ये करणे आवडेल.

13-15 वयासाठी, कुटप्रश्न आणि विचारांस चालना देणारे प्रश्न

Advanced student book English (2.0 MB) | Advanced student book Hindi (1.6 MB) | Advanced student book Tamil (2.3 MB) | Advanced student book Kannada | Advanced student book Malayalam (2.3 MB) | Advanced student book Marathi (2.3 MB) | Advanced student book Nepali (2.3 MB) | Livro aluno Adolescentes Português (2.3 MB)

कठिन विद्यार्थी पुस्तिका

कठिन विद्यार्थी पुस्तिका

$0.00
Only available as a download.

तुमच्या मधील मुलांना दररोज पाठांची उजळणी करतांना कोडे सोडविणे आणि इतर कार्ये करणे आवडेल.

10-12 वयासाठी, वाचन आणि कठीण कुटप्रश्न मोठया मुलांसाठी

Difficult student book English (2.2 MB) | Difficult student book Hindi (2.2 MB) | Difficult student book Tamil (2.2 MB) | Difficult student book Kannada | Difficult student book Malayalam (2.2 MB) | Difficult student book Marathi (2.2 MB) | Difficult student book Nepali (2.2 MB) | Livro aluno Juniores Português (2.2 MB)

मध्यम विद्यार्थी पुस्तिका

मध्यम विद्यार्थी पुस्तिका

$0.00
Only available as a download.

तुमच्या मधील मुलांना दररोज पाठांची उजळणी करतांना कोडे सोडविणे आणि इतर कार्ये करणे आवडेल.

7-9 वयासाठी, थोडेफार वाचन कठीण

Medium student book English (2.1 MB) | Medium student book Hindi (2.3 MB) | Medium student book Tamil (2.3 MB) | Medium student book Kannada | Medium student book Malayalam (2.3 MB) | Medium student book Marathi (2.3 MB) | Medium student book Nepali (2.3 MB) | Livro aluno Primário Português (2.3 MB)

सुलभ विद्यार्थी पुस्तिका

सुलभ विद्यार्थी पुस्तिका

$0.00
Only available as a download.

तुमच्या मधील मुलांना दररोज पाठांची उजळणी करतांना कोडे सोडविणे आणि इतर कार्ये करणे आवडेल.

4-6 वयासाठी, नाही वाचन नाही

Easy student book English (1.7 MB) | Easy student book Hindi (2.1 MB) | Easy student book Tamil (1.9 MB) | Easy student book Kannada | Easy student book Malayalam (1.9 MB) | Easy student book Marathi (1.9 MB) | Easy student book Nepali (1.9 MB) | Livro aluno Pequeninos Português (2.0 MB)

कठिण व प्रगत पुस्तकांसाठी गुरूकिल्ली

कठिण व प्रगत पुस्तकांसाठी गुरूकिल्ली

$0.00
Only available as a download.

कठिण व प्रगत पुस्तके वापरणा-या विद्‌यार्थ्याना प्रत्येक पाठातील गुप्त संदेशाचा शोध लावण्यसाठी गुरूकिल्ली दया. विद्‌यार्थी पुस्तकांच्या मागेही गुरूकिल्ली आहे.

Page with 8 decoders English (500 KB) | Page with 8 decoders Hindi (300 KB) | Page with 8 decoders Kannada | Page with 8 decoders Malayalam | Page with 8 decoders Marathi (300 KB) | Page with 8 decoders Tamil (1.1 MB) | Page with 8 decoders Portuguese (300 KB)

चिकट चित्र

सोपे व मध्यम पुस्तकांसाठी स्टिकर

$0.00
Only available as a download.

स्टिकर पान डाउनलोड करून चिकटविण्याच्या कागदावर छापा किंवा ते कापून चिकटवा. प्रत्येक विद्‌यार्थ्याला एक एक दया म्हणजे ते त्यांच्या पुस्तकात रोज एक चिकटवून चित्र पूर्ण करतील.

Sticker page English | Sticker page Hindi (1.7 MB) | Sticker page Kannada | Sticker page Malayalam | Sticker page Marathi (1.7 MB) | Sticker page Tamil (2 MB) | Sticker page Portuguese (1.9 MB)

हस्तकला
हस्तकला

$0.00
Only available as a download.

तीन कार्यानुभव तयार करण्यासाठी हयाचा वापर करा!

Download:

Instructions English | Instructions Hindi | Instructions Kannada | Instructions Malayalam | Instructions Marathi | Instructions Tamil | Instructions Portuguese

निमंत्रण पत्रके

निमंत्रण पत्रके

$0.00
Only available as a download.

हया पत्रकांच्या मदतीने मुलांस तुमच्या कार्यक्रमाचे निमंत्रण देऊन आणखी मुलांस येशूविषयी सांगा.

Flyer English (PDF, 150 KB) | Flyer Hindi (PDF, 150 KB) | Flyer Kannada (PDF, 150 KB) | Flyer Malayalam | Flyer Marathi (PDF, 150 KB) | Flyer Tamil (PDF, 196 KB) | Flyer Portuguese (PDF, 143 KB)

निमंत्रण पोस्टर

निमंत्रण पोस्टर

$0.00
Only available as a download.

तुमच्या कार्यक्रमात आणखी मुलांना निमंत्रित करण्यासाठी शेजारी हे पोस्टर टांगावे!

Color Poster English (JPG, 2.6 MB) | Color Poster Hindi (JPG, 1.4 MB) | Color Poster Kannada (PDF, 1.4 MB) | Color Poster Malayalam | Color Poster Marathi (JPG, 1.4 MB) | Color Poster Tamil (JPG, 1.8 MB) | Color Poster Portuguese (JPG, 2 MB)

प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र

$0.00
Only available as a download.

तुमच्या कार्यक्रमात येणार्या मुलांस हया प्रमाणपत्राने पुरस्कृत करा.

Certificate English (JPG 500 KB) | Certificate Hindi (PDF 130 KB) | Certificate Kannada | Certificate Malayalam | Certificate Marathi (PDF 130 KB) | Certificate Nepali | Certificate Tamil (PDF 130 KB) | Certificate Portuguese (PDF 130 KB)