ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಗುರಿ ಮನೆ

ಮಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ!

ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೀವು ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದು, “ನೀವು ದೊಡ್ಡವರಾದಮೇಲೆ ಏನು ಆಗಬೇಕು ಯಂದು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ?”

ನಾವು ಏನು ಆಗಲು ಬಯಸುವ ಕನಸುಗಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೊಂದಿವೆ. ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ನಮಗೆ ಇದೆ. ಇದು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಲಾಭರಹಿತ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋಹೋದು. ದೇವರು ಪ್ರತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ದೇವರು ಬಳುಸುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕನಸು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತೀವೋ ,ಅದೇ ವಿಧವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳು. ಅವರು ಒಂದು ದಿನ್ ಏನು ಆಗಬೇಕೆಂಬೊ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಕನಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಅವರ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.

ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಏನಂದರೆ, ದೇವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಇಂಗಿತವನ್ನುರಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಅನೇಕರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ದೇವರ ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆ ಸಮೂಹವನ್ನುಗುರಿ ತಪ್ಪುತ್ತಾರೆ.

ಈ ವಿಬಿಯಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿಫಲವಾಗಲು ಬಿಡದಾಗೆ ದೇವರ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರಕ್ಕೆ ಉಳಿಯಲು ಮತ್ತು ತಾವು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೇ ಮಾಡಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಶಿಖರ ಹತ್ತುವಂತೆ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛೆ ಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ , ಹಾಗೂ ಶಿಖರ ತುದಿ ಮುಟ್ಟುವಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಬೈಬಲ್ ರಜೆ ಶಾಲೆ ಯಲ್ಲಿ , ನಾವು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಕ್ಕಳು ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಜೋಸೆಫ್ ಸ್ವತಃ, ದೇವರ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಬಳಸಲು ಎಂದು ಕಂಡಿದ್ದ ಯುವಕ. ಜೋಸೆಫ್ ವಿಶ್ವದ ಒಬ್ಬರಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಪುರುಷರಾಗಿ "ಹತ್ತಿ" ಹೀಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದು ಗುಲಾಮ ಆಗಲು ಮೊದಲ ಮಾಡಿದರು.ಜೋಸೆಫ್ ಪರ್ವತಹತ್ತೋ ರೀತಿ ಕೆಳಗೆ ಆಗಿತ್ತು!

" ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಂಡು ಕೊಳ್ಳುವವನು ಅದನ್ನು ಕಳಕೊಳ್ಳುವನು; ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ವಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳಕೊಳ್ಳುವವನು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವನು" ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 10:39

ಯಾವಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತೀವೋ, ಅದು ಜೀವನ ಕೆಳಗೇ ಹೋಗೋರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಆದರೂ,ನಾವುಗಳು ಮೇಲೆ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ
ನೀವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ?

ನೀವು ಒಂದು ಪರ್ವತ ಏರಲು ಸಾಹಸವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರೆ? ಮೋಜು ಕೇಂದ್ರಗಳಾದ "ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸಿರಫ್ಟ್ಸ್ " ಅಥವಾ "ಘನೀಕೃತ ಆಟಗಳು" ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಮೋಜು ಮಾಡುತ್ತಾ ,ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀಯಿಂಗ್ ಹೋಗಲು ನಟಿಸೋಣ. ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು " ತುದಿ ಇರುವ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್" ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಫ್ ತೋರಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂದೇ ತಾಯಿ ಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗಿರಿತ್ತದೆ , ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುಟಗಳನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ ತೋಳಗಳಿಗೆ ಕಡಗಗಳು ಮಾಡಿ, ದಿನ ಕಲಿತಿದ್ದ ವೆರ್ಸಾ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಶುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೀಬಿಯಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಣ್ಣುಗಳು ಜಗತ್ತಿಗೇ ತೆರೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುದುವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಮುಂಬರುವ ರಜೆ ಋತುವಿನ ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟೋಣ, ಮತ್ತು ಈ ಅದ್ಭುತ ವೀಬಿಯಾಸ್ ನ "ವಿದೌಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ." ಕ್ಕೆ ಶೀತ ಹೊರಗೆ ಇರುವ ದಾಗಿ ನಟಿಸೋಣ. ಈಗ ಹಿಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣನೆಯ ಆಗಬೋಹೋದು ಮತ್ತು ನೀವು "ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದಕ್ಕೆ"ಆಯಾಸಗೊಂಡಿರಾಬೊಹೋದು ಆದರೆ ಇಡೀ ಚರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಮೋಜಿನ ಏರಿಕೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ!

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಉಚಿತ ಡೌನ್ ಲೋಡ್!

ವಿಬಿಸ್ ನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಗುರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿಬಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಾಕರ್ಶಕಗೊಳಿಸಲು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರಿ.

ಹೆಚ್ಚು ಓದಿ

ಕೇಂದ್ರಗಳು

ನಿಮ್ಮ ವಿಬಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಿ

ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಿತ ಪುಟ. ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಕ್ರಮ ಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ.

ಹೆಚ್ಚು ಓದಿ

ಕರಕುಶಲ ಕಲೆ`

ಮಕ್ಕಳು ಕರಕುಶಲ ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಿಮ್ಮ ವಿಬಿಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕರಕುಶಲತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ!

ಹೆಚ್ಚು ಓದಿ