వెకేషన్‌ బైబిల్‌ స్కూల్‌

ప్రియ సహోదరి మరియు సహోదరులారా, దేవునికి, మనకి పిల్లలు ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనవాళ్లు. దేవుని కోసం మీరు వారిని చేరుకోవడానికి సహాయం చేయడమే మా కర్తవ్యం. మా విధానం ఏమిటంటే, కొత్త సండే స్కూల్ మరియు వెకేషన్ బైబిల్ స్కూల్‌ను ప్రతీ ఏటా సృష్టించడం, వాటిని వివిధ భాషల్లోకి అనువదించడం ద్వారా పిల్లలందరూ క్రీస్తు యొక్క సువార్తను వినగలిగేలా చేయడం.

అన్ని భాషలు

 

Logo Destination without Limits VBS English
"मंज़िल, बिना किसी सीमा के" हिंदी / Hindi

आईए हम इस आनेवाले अवकाशीय मौसम के लिए तैयार हो जाएं और इसकी सर्दी को बाहर महसूस करने का अभिनय करें और स्वागत्‌ करें रोमांच से भरपूर ‘‘मंज़िल, बिना किसी सीमा के’’ वी.बी.एस. का।

Logo Destination without Limits VBS English
"അതിരുകളില്ലാത്ത ലക്ഷ്യം" മലയാളം / Malayalam

ഇനി വരുന്ന അവധിക്കാലത്ത് ഈ ആവേശകരമായ VBS-ല്‍ പുറത്ത് നല്ല തണുപ്പാണ് എന്ന് കരുതാം. "അതിരുകളില്ലാത്ത ലക്ഷ്യം".

Logo Galaxy Express VBS Nepali
"गैलेक्सी एक्सप्रेस" नेपाली / Nepali

‘‘गैलेक्सी एक्सप्रेस’’ मा चढ़ेर, प्रत्येक दिन नानीहरू अंतरिक्ष यात्रामा जानेछन् जहाँ उनीहरूले परमेश्वरको महान कार्यहरू देख्नेछन्।

 

Logo Sheriff's Hacienda English
Sheriff's Hacienda English

Get ready for a rip roarin' ride down the Romans Road. (Evangelistic VBS)

Download (10 MB): Sheriff’s Hacienda VBS Leader’s Manual
Download in high resolution (20 MB): Sheriff’s Hacienda VBS Leader’s Manual High Definition

Logo Hacienda del Sheriff Español
Hacienda del Sheriff Español

¿Están listos para ponerse sus sombreros y sus botas de vaquero y divertirse a lo grande? EBV Evangelística.

Download (10 MB): Sheriff’s Hacienda VBS Leader’s Manual
Download in high resolution (20 MB): Sheriff’s Hacienda VBS Leader’s Manual High Definition